CHESTER the Tester

CHESTER the Tester

CHESTER este administratorul și realizatorul acestui site.

1) Dacă un determinant de ordin n are n2-n+2 elemente egale,atunci determinantul este nul. 

Rezolvare: Un determinant cu n linii și n coloane are n2 elemente.

Enunț: Fie A,B,C unghiurile unui triungi oarecare. Atunci avem egalitatea: 

Page 10 of 14
Top