Chester

Chester

CHESTER este administratorul și realizatorul acestui site.

Să comentăm puțin subiectele de la simularea la matematică pentru clasa a 7-a  din 2019. Părerea elevilor a fost în general aceea că subiectele au fost grele. Să vedem despre ce a fost vorba.

Subiectul I: primele 4 exerciții au fost de nivelul clasei a 5-a și a 6-a. Ce trebuiau să cunoască elevii aici? Ordinea operațiilor, metoda reducerii la unitate la problemele de aritmetică, operații cu mulțimi și formula perimetrului unui pătrat. De asemenea, la problema 4 trebuiau să știe să rezolve o ecuație simplă de gradul I. Ultimele 2 exerciții presupuneau cunoștințe din clasa a 7-a: la problema 5 suma unghiurilor unui patrulater convex este de 360°, iar la ultima doar citirea unui grafic și efectuarea unei simple scăderi.

Deși nu s-ar spune, în enunțurile teoremelor, definițiilor dar mai ales ale problemelor, punctuația are un rol important. Indiferent de unde este un text pe care-l citiți, dacă o faceți fără a respecta punctuația nu o să înțelegeți niciodată aproape nimic. La fel și la matematică. Să vedem despre ce e vorba de fapt. Să luăm un enunț al unei probleme de geometrie:

 "Fie E punctul de intersecție a diagonalelor patrulaterului inscriptibil ABCD, K, M mijloacele laturilor (AB), respectiv (CD), iar L, N proiectțiile lui E pe BC, respectiv DA. Demonstratți că MK este perpendicular pe LN."

Page 5 of 17

Maxime

" Matematica este arta de a da același nume pentru lucruri diferite."

Henri Poincare

" Tăcerea e de preferat cuvintelor fără sens."

Pitagora

" Întotdeauna admiri ceea ce nu poți înțelege."

Blaise Pascal

" Geniul este răbdare."

Isaac Newton

" Legile naturii nu sunt altceva decât gândurile matematice ale lui Dumnezeu."

Euclid

" Gândesc; deci exist."

Rene Descartes

" Distanța cea mai scurtă dintre două puncte este o dreaptă."

Arhimede

Staff

  • Subscribe to this user's RSS feed This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sus